Wszelkie sprawy techniczne związane ze stanowiskami wystawienniczymi prosimy o kontakt z p. Jadwigą Gorączkowska tel. 605-914-707

Schemat: Centrum przyrodnicze - I piętro